Szkoła z klasą to ogólnopolski program, który został zainagurowany w 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. Od roku 2010, jako kolejna odsłona tej akcji do szkół wprowadzany jest program „Szkoła z klasą 2.0”. Najkrócej mówiąc skupia się on na wykorzystywaniu w codziennej pracy szkolnej technologii informacyjno-komunikacyjnej (w skrócie TIK). Program jest skierowany do dyrektorów i  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i ma zachęcać uczniów do mądrego wykorzystywania nowych technologii, ma rozwijać ich kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność.

Edycja 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 bierzemy udział w tym programie po raz drugi. Zespół 2.0 tworzą: dyrektor szkoły – Lucjan Rugor, szkolny koordynator Barbara Benisz oraz nauczyciele: Katarzyna Trzebunia, Bogumiła Klimek, Mariola Konik i Beata Kasperek. Prowadzony jest wspólny  nauczycielsko-uczniowski blog. Zachęcamy do odwiedzania, czytania i komentowania.

29 stycznia 2015r. miały miejsce Targi 2.0 – prezentacja naszych dokonań w I semestrze. Relacja tutaj

18 lutego 2015r.

Nasze działania w ramach „Szkoły z klasą” zostały docenione i ponownie uzyskaliśmy tytuł „Szkoły eksperckiej”. Nauczyciele zdobyli tytuły „Dobrych praktyk”. Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!

1 czerwca 2015r. odbył się festiwal 2.0. Relacja tutaj

 

Udział w projekcie zakończony!!!! Po raz drugi otrzymaliśmy Certyfikat 2.0

 

Blog

 

A tak było w zeszłym roku

 

 

Opis: https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-wZ4C311BPSA%2FUt7EljILaHI%2FAAAAAAAAAkE%2F55OgasY7l0A%2Fs1600%2Fp1.JPG&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*